محمد آلادپوش بهترین فیلمبردار جشنواره فیلم آسیا اقیانوسیه

به گفته روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، جایزه بهترین فیلمبرداری پنجاه و هفتمین دوره جشنواره فیلم آسیا اقیانوسیه به محمد آلادپوش فیلمبردار فیلم سینمایی “حکایت عاشقی” به کارگردانی احمد رمضان

ادامه