انصراف رسمی بن افلک از کارگردانی فیلم بتمن

با وجود تمام اخبارها و شایعاتی که در این روزها برای کارگردانی بن افلک در فیلم مستقل بتمن شنیده میشد اکنون بن افلک به طور رسمی اعلام کرده است که

ادامه